Atfal Jannah

Pusat Psikologi & Rehabilitasi

Atfal Jannah ialah pusat psikologi dan rehabilitasi yang menawarkan perkhidmatan diagnosis, terapi, rehabilitasi, program intervensi awal (EIP), sokongan dan pembelajaran kepada kanak-kanak berkeperluan khas dan keluarga mereka. Atfal Jannah berasal dari perkataan Arab yang bermaksud ‘Anak-anak Syurga’. Atfal Jannah menawarkan perkhidmatan profesional seperti berikut:


 • Diagnosis
 • Program Intervensi Awal (Early Intervention Program - EIP)
 • Integrasi Sensori (Sensory Integration)
 • Terapi tingkahlaku (Applied Behaviour Analysis-ABA)
 • Terapi carakerja (Occupational Therapy)
 • Terapi pertuturan (Speech Therapy)
 • Psikoterapi (Psychotherapy)
 • Rancangan Pendidikan Individu (RPI) - Individual Education Plan (IEP)
 • Kemahiran akademik (Membaca, menulis, mengira)
 • Terapi Al-Quran (Solat dan Iqra)
 • Terapi Muzik (Music Therapy)
 • Terapi bermain (Play Therapy)
 • Terapi air (Hydrotherapy)
 • Fisioterapi (Physiotherapy)

Dikendalikan oleh Para Profesional

 • Pakar Psikologi klinikal
 • Terapis Pertuturan
 • Terapis Carakerja
 • Audiologis
 • Pakar Psikiatri
 • Fisioterapi

Informasi Terkini