• Main
  • News

Melabur Kepada Kanak-kanak Bermakna Melabur Untuk Masa Hadapan.

Melabur Kepada Kanak-kanak Bermakna Melabur Untuk Masa Hadapan.

"Melabur kepada kanak-kanak bermakna melabur untuk masa hadapan."

Melabur kepada anak-anak kita bermaksud mementingkan pengajian & pembelajaran mereka, memberi perlindungan, memastikan kesihatan dan kesejahteraan mereka.

Melabur untuk mereka juga bermaksud menyediakan ruangan untuk orang muda berbincang dengan orang dewasa yang akan mendengar dan mengambil tindakan.

Selamat menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia. Kanak-kanak hari ini, pemimpin masa hadapan.

#AtfalJannah #HariKanakKanakSedunia #WorldChildrensDay


About Us