• Main
  • News

Selamat Menyambut Hari Kerja Sosial Sedunia 2024

Selamat Menyambut Hari Kerja Sosial Sedunia 2024

Selamat Menyambut Hari Kerja Sosial Sedunia 2024
"KEHARMONIAN HIDUP TRANFORMASI MASA DEPAN BERSAMA"

Terima kasih atas sumbangan dan perkhidmatan semua ahli kerja sosial .

“Kerja sosial” sebenarnya bermaksud aktiviti yang dijalankan oleh seorang pekerja sosial profesional terlatih yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kefungsian sosial individu,
keluarga, kumpulan, organisasi atau masyarakat dengan menggunakan kaedah kerja kes, kerja kumpulan, kerja komuniti, dasar dan perancangan sosial, pembangunan sosial atau penyelidikan sosial, dipandu oleh pengetahuan, nilai-nilai dan prinsip, kod etika dan kemahiran kerja sosial. individu, keluarga, komuniti dan masyarakat.

#atfaljannah
#pusatpsikologi
#pekerjasosial
#earlyinterventionprogram
#pendidikankhas