• Main
  • News

Apakah Itu Social Stories Atau Cerita Sosial?

Apakah Itu Social Stories Atau Cerita Sosial?

Apakah itu "social stories" atau cerita sosial?

"Social stories" boleh digunakan untuk menerangkan tentang situasi sosial kepada kanak-kanak dengan spektrum autisme dan membantu mereka belajar cara-cara kelakuan apabila menghadapi situasi-situasi ini.

Ia juga digunakan dalam menerangkan isyarat sosial, jangkaan dan norma-norma dalam kehidupan seharian. Social stories biasa digunakan untuk kegunaan kanak-kanak dengan spektrum autisme, tetapi ia juga amat berguna untuk kanak-kanak dengan isu pembelajaran dan keupayaan intelektual.

#AtfalJannah #socialstory #socialstories


About Us