• Main
  • News

Manfaat Terapi Bermain (play Therapy)

Manfaat Terapi Bermain (play Therapy)

MANFAAT TERAPI BERMAIN (PLAY THERAPY)

Terapi bermain merupakan jenis terapi yang digunakan terutamanya untuk kanak-kanak. Ini kerana kanak-kanak mungkin tidak dapat memproses emosi mereka sendiri atau menghadapi masalah untuk menyampaikan emosi atau masalah mereka kepada ibubapa atau orang dewasa.

Sehingga 71% kanak-kanak yang mendapat rawatan terapi bermain menunjukkan perubahan yang positif.

Antara manfaat terapi bermain kepada kanak-kanak termasuklah:

1. Mereka dapat mengambil lebih tanggungjawab untuk sesetengah perkara

2. Membina strategi menghadapi situasi yang sukar dan kemahiran penyelesaian masalah secara kreatif

3. Lebih menghormati diri sendiri

4. Menambahkan rasa empati dan hormat kepada orang lain

5. Menghilangkan kebimbangan (anxiety)

6. Belajar menikmati pengalaman sepenuhnya dan meluahkan perasaan

7. Menguatkan kemahiran sosial

8. Menguatkan hubungan kekeluargaan

Hubungi kami untuk maklumat lanjut mengenai terapi bermain :D

#atfaljannah #terapibermain #terapibermain #terapibermainmalaysia #playtherapy #playtherapymalaysia


About Us